UFABET แทงบอลสูง The Black Friday Poker ในความลึก

UFABET แทงบอลสูง The Black Friday Poker ในความลึก

UFABET แทงบอลสูง

UFABET แทงบอลสูง The Black Friday Poker ในความลึก ลองจินตนาการว่าคุณเข้าสู่เว็ บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่คุณชื่ นชอบและการเขียนที่เดียวที่คุ ณสามารถเห็นคือชื่อโดเมนนี้ไ ด้ถูกยึดโดยสำนักงานสืบสวนกล างแห่ง ‘ ตกตะลึงไม่ได้…เร าพนันได้เลยว่าผู้เล่นปกติของ  Full Tilt, PokerStar s และ Absolute Poker

ต่างตื่นเต้นกับข่าวที่เผยแพร่ใ นสื่อมวลชน ไม่มีใครสามารถ ถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มข องผู้ให้บริการทั้งสาม และยิ่ง แย่ลง – ไม่มีใครรู้ว่าพวกเข าสามารถถอนเงินได้หรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหลังจาก B lack UFABET ความนิยม ของโป๊กเกอร์จะล ดลงอย่าง มาก ทัวร์นาเมนต์ที่ เกิดขึ้นรอบ ๆ อเมริกาสูญเสี ยสปอนเซอร์เช่นทัวร์โป๊กเกอ ร์อเมริกาเหนือ ในเดือนมีนา คม 2011 มีการประกาศสำหรั บ Onix Cup ทัวร์นาเมนต์ซี รีย์ที่มีบาย –

อินอยู่ระหว่าง  $ 100,000 ถึง $ 300,00 0 หนึ่งเดือนต่อมาเพียงหนึ่งวั นหลังจาก Black Friday  เหตุการณ์ถูกยกเลิกโดย Ful l Tilt Poker

เช่นเดียวกั บชะตากรรมของรายการทีวี  ‘Poker  Stars The Big  Game’  และ ‘Poker Afte r Dar k’ ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออ นไลน์ มืออาชีพหลายสิบคนถูกทิ้ งไว้ โดยไม่มีสปอนเซอร์ใด ๆ  แ ละผู้ที่ต้องการที่จะสานต่อกั บอาชีพของพวกเขาถูกบังคับใ ห้ไปต่างประเทศหรือตกอยู่ใน ตลาดมืด บัญชีธนาคารมากกว่ า 70 บัญชีใน 14 ประเทศถู กระงับ

เงินของผู้เล่นที่ถูกปิด กั้นทำให้เกิดเสียงของหลาย ๆ  องค์กรรวมถึงกลุ่มผู้เล่นโป๊ก เกอร์ เป็นที่ชัดเจนทั้งสำหรับพ วกเขาและสำหรับผู้เล่นโป๊กเก อร์

ออนไลน์นั้นจะต้องได้รับกา รควบคุมและออกกฎหมายแม้ว่ าเหตุผลเดียวคือปกป้องผู้เล่น จากความทุกข์ที่เกิดจาก Bla ck Friday ขณะนี้มีสามรัฐที่ โป๊กเกอร์ออนไลน์ถูกกฎหมาย คือ New Jersey, Nevada  และ Delaware

ตัวดำเนินก ารทั้งสามนั้นมีปฏิกิริยาที่แตกต่ างกันออกไป ดาวโป๊กเกอร์แ ละฟูลทิลท์หยุดเกมเงินจริงใด  ๆ ทันทีที่พวกเขามี Poker  Stars

ร่วมมืออย่างเต็มที่กับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและได้รั บอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจในต่าง ประเทศพวกเขาเปิดโดเมนใ หม่และอีเมลใหม่ที่ให้การสนับ สนุน ภายในหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง  Poker Stars ก็เริ่มดำเนินก ารตามคำขอถอนเงินของผู้เล่น

เห็นได้ชัดว่า Full Tilt  ทำงานร่วมกับ DOJ ด้วยเช่นกั น แต่เห็ นได้ชัดว่า ไม่กี่เดือน หลังจา กแบล็กฟรายเดย์ DOJ  เรีย กเก็บเงินจากผู้บริหารค ริสเ ฟอร์กูสันและอีกสามคนจา กฟู ลทิลท์

เห็นได้ชัดว่า CF แ ล ะส่วนที่เหลือจ่ายเงินหลายล้ านดอลลาร์ให้กับตัวเองตระห นักดีถึงความจริงที่ว่าผู้ดำเนินก ารไม่มีเงินจ่ายผู้เล่น ด้วย A bsolute Poker สิ่งต่าง ๆ

ก็ตกลงUFABET แทงบอลสเต็ปมาอย่างสมบูรณ์พร้อมกับ ปฏิเสธที่จะดำเนินการถอนเงิน ใด ๆ หลังจากซะงะยาวในปี  2560 การชำระเงินครั้งแรก ให้กับลูกค้าของ Absolute  Poker ได้รับการอนุมัติจาก  DOJ ต่อมาฟูลทิลท์ก็ได้รับดาว โป๊กเกอร์และลูกค้าของฟูลทิลท์ก็ได้รับเงินเช่นกัน

 

 

โพสต์ไว้ที่: ufabet